יצירת קשר
שם מלא:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
נושא:
תוכן:

הוצאה לפועל מזונות

מזונותהוצאה לפועל מזונות שלא ניתן לקבל באמצעות ביטוח הלאומי.לעיתים קורה מצב בו אדם מקבל פסק דין על החלטה למזונות זמניים או פסק דין סופי למזונות והבעל אינו רוצה לשלם את הסכום אשר נפסק .לכן בשביל להתמודד עם הבעיה היטב ישנם שתי אפשרויות:הדבר הראשון הוא הפנייה למוסד הביטוח לאומי או פניה ללשכת ההוצאה לפועל לבצע פסק דין בענייני מזונות.
לעיתים רבות יתכן מצב בהם זכאותך לקבלת מזונות ישירות מהמוסד לביטוח לאומי,תהייה לגבי חלק מהמזונות שנפסקו בפסק הדין.שאר הכספים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי תהיה אפשרות לגבות אותם באמצעות הלשכה להוצאה לפועל.קיימים מצבים אחרים בהם אינך זכאית לקבל מזונות ישירות מהמוסד לביטוח לאומי והאפשרות העומדת בפנייך לגביית המזונות היא פנייה ללשכה להוצאה לפועל .
יש לציין כי את יכולה לפנות אל כול לשכה להוצאה לפועל . גובה המזונות לרב הוא עניין שבמחלוקת, במקרים הנדירים בהם אין חילוקי דעות בין בני הזוג ביחס לגובה המזונות, מגיעים הצדדים להסכם לפיו סכום המזונות יהיה קבוע, צמוד למדד המחירים לצרכן, ויחול עד שהילד יגיע לגיל 18, ומגיל זה עד תום שרות החובה הצבאי כשליש מהסכום המוסכם. בהעדר הסכמה, חבות האב נגזרת בהתאם להוראות הדין האישי החל עליו.
על אב יהודי חלים דיני ישראל. בדיני ישראל קיימים שני "מעגלים" של צרכים לפיהם נקבע גובה מזונות הילדים. במקרים רבים, נוקטת האישה, בעצת עורך דין, בטקטיקה לפיה היא "מסכימה", כביכול, לסכום מזונות נמוך לשם השגת יתרונות אחרים במסגרת הסכם גירושין כגון קבלת רכוש, גט מהיר וכיו"ב. תקופה קצרה לאחר מכן, היא מגישה תביעה להגדלת מזונות בשם הילדים, או לחילופין, הילדים מגישים "תביעה עצמאית" כנגד האב, באמצעות האם, כשטענתם הצודקת היא, שאין ההסכמה בין ההורים מחייבת אותם.
במקרים אלו מוצא עצמו הבעל קירח מכאן ומכאן. מעשית, כמעט ואין תוקף לסעיפי שיפוי בהסכמי גירושין בהן מתחייבת האישה, או ערבים מטעמה, לפצות את הבעל אם תוגש תביעה להגדלת מזונות.
בבתי המשפט ואף בבתי הדין, מסתמנת כיום מגמה שלא לאשר סעיפי שיפוי, ולא לאשר כלל הסכמי גירושין הכוללים הוראות שיפוי, אלא במקרים חריגים בהם אין השיפוי פוגע בילדים. גם אם בעלך מובטל, ואינו משתכר ולו אגורה שחוקה אחת, הוא חב במזונות ילדיו.
על האב לספק את כל הצרכים ההכרחיים של ילדיו. מדובר בחובה מוחלטת, ואין באפשרותו לחמוק מחובה זו. במזונות ילדים חב האב לפי צרכי ילדיו, ולא משנה מהי הכנסתו. אם אין לאב השתכרות בפועל, בוחנים את כושר השתכרותו. יש לזכור כי סכום המזונות הנפסק ע"י ביהמ"ש צמוד לרוב למדד יוקר המחיה ויש לעדכנו מדי שלושה חודשים.
בנוסף, אומנם פסיקת המזונות נעשית במסגרת פסק דין, אך אין הדבר אומר כי הדבר סופי ולמעשה, תמיד ניתן לשוב ולפתוח את הנושא.כאשר נסיבותיהם של הקטינים משתנות ובעקבות כך הוצאותיהם, יש מקום להגשת תביעה חדשה בשם הילדים להגדלת מזונות בה יש לפרט את הוצאותיהם.
מנגד, במקרה בו חלו אצל האב שינויים מהותיים בנסיבותיו( נולד לו ילד נוסף, או ישנו שינוי מהותי ביותר בנסיבותיו או ירידה משמעותית בהכנסתו), יש מקום להגיש תביעה להפחתת מזונות מאחר ואין ביכולתו לעמוד עוד בסכומים שנפסקו קודם לכן. מי קובע את גובה המזונות, על סמך מה קובעים מזונות, עד איזה גיל משלמים את המזונות? גובה תשלום המזונות נקבע בזמן תהליך גירושין, במידה ובני הזוג מסתדרים עם עו"ד ומגיעים להסכם ובין אם במו"מ מפרך.
בהסכם ייקבעו דמי המזונות שישולמו ע"י האב לילדיו. המזונות ייקבעו ע"פ רמת החיים שבה הורגלה המשפחה לחיות, תלושי שכר של האב, נכסיו, חשבון הבנק, גודל דירתו ורכב בבעלותו. המזונות יכללו את צרכיהם של הילדים: הוצאות חינוך, ביגוד , הנעלה, מזון, מדור ובמידה והאב מעוניין לתת לילדים דמי כיס זה לשיקולו ומרצונו בלבד. המזונות אינם כוללים: חוגים, טיולים, בילויים, שיעורים פרטיים, טלפון כל זה מותרות ורק במידה והאב ירצה ויש ביכולתו להשתתף בהוצאות אלו הוא ישא גם בהוצאות אלו.
המזונות ישולמו ע"י האב בתאריך קבוע שנקבע בהסכם והוא ייעשה בצ'ק, העברה בנקאית ובמזומן. קיימת עוד אופציית תשלום מזונות והיא דרך המוסד לביטוח לאומי,ל יעביר את סכום המזונות שנקבע בהסכם לאם והאב רשאי לשלם ע"פ אגרה שיקבל בדואר. מזונות הילדים ישולמו עד גיל 18 לפי הסכום המלא שנקבע בהסכם, מגיל 15-18 יכול האב לדרוש להוריד את הסכום ואז תשלום המזונות ישולם ע"י שני הצדדים בהתאם להכנסותיהם.
בגיל 18-21 הסכום יורד ל שליש מסכום המזונות מכיוון שהילדים מפסיקים להיות קטינים, ותביעת המזונות תוגש ע"י הילדים ולא ע"י אמם. הגדלת מזונות: ניתן לתבוע הגדלת מזונות במידה ועברו 6 חודשים מיום ההסכם במידה והאם תדרוש לאחר תקופת מה של ההסכם הגדלת מזונות , ייפגשו הצדדים בשנית ובמידה ויוכיחו שינו משמעותי בנסיבות תהיה האם רשאית לקבל הגדלת מזונות.
על התובע להוכיח שינוי מהותי בנסיבות כדי להצדיק את הגדלת המזונות. כדאי מאוד לסגור פתח זה בזמן הכנת התביעה לגירושין שלא כל חצי שנה יוכלו להתעורר הצדדים ולתבוע אחד את השני. יכולותיה של ההוצאה לפועל מוגבלות באופן כללי לנושא תשלומי כסף והעברות חזקה בנכסים. נושאים כגון צווי מניעה שניתנו על ידי בתי משפט לא יכולים להיות מטופלים על ידי ההוצאה לפועל והם מטופלים על ידי דיני בזיון בית המשפט.
נושאים הקשורים לתחום פשיטות הרגל מטופלים גם הם מחוץ להוצאה לפועל, וכאשר חייב מוגדר בתור פושט רגל, מעוכבים הליכי הוצאה לפועל שהחלו כנגדו. חשוב להדגיש כי בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין אין הסדר בדבר אופן גביית התשלומים שנפסקים, אלא אם כן, ערכאות אלה מאשרות הסכם גירושין או מזונות שבו נקבע מנגנון כל שהוא לתשלום: תשלום במישרין באמצעות הוראת קבע, תשלום באמצעות שיק מידי חודש בחודשו, בהערכה בנקאית וכיוצא בזה על כן, מאותו רגע שנפסקו סכומי התשלום, אם בגין מזונות או אם בגין כל חיוב אחר, כמו למשל הוצאות על אותו צד שנפסקו לטובתו הסכומים, לבחור את הדרך והצורה לגבות את הכספים שהצד שכנגד תלוי בהם. חשוב לציין כי סכום האגרות משתנה מעת לעת ולכן יש לברר עם לשכת ההוצאה לפועל או במרכז מידע.
את סכום האגרה שעליך לשלם יעריך פקיד הוצאה לפועל כאשר הוא יפתח תיק הוצאה לפועל הנושא מספר סידורי. במידה וקיבלת פטור מתשלום אגרה בעת הגשת התביעה מבהמ"ש אשר נתן לך את פס"ד, יחול הפטור הזה גם על פתיחת תיק ההוצאה לפועל. במידה ואין לך פטור הינך רשאי, במקרים מסוימים לבקש מראש הוצאה לפועל כי במקום האגרה עצמה יסתפק במתן ערובה לתשלום האגרה.
במקרים בהם מגיע מידע כלשהו בדבר כוונותיו של החייב לבצע פעולה אשר מטרתה היא הכשלה או סיכול גביית החוב, וזאת עוד בטרם נמסרה האזהרה לחייב, רשאי הזוכה לבקש נקיטת הליכים טרם מתן האזהרה.בקשה מסוג זה יש להגיש לראש ההוצאה לפועל. יש להוסיף לבקש התצהיר חתום ומאושר כדין ע"י עורך דין.
בתצהיר יש לפרט את הפעולות אותן החייב עושה כדי להתחמק מתשלום החוב ולהוסיף את הפעולה הנדרשת על מנת למנוע מן החייב לחמוק מתשלום.ננסה להבין בעצם מהו עיקול מקרקעין על מנת להבין את הדבר יותר לעומק מקרקעין מוגדרים כקרקע מכל סוג ובכל צורת החזקה, כל בניין, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע, ים, חוף, נהר, וכל זכות או טובת הנאה או שעבוד בקרקע במים מתחת ומעל.ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול זכויות במקרקעין הרשומות על שם החייב.
הזוכה יגיש בקשה לעיקול מקרקעין רשומים על שם החייב ויצרף נסח רישום המוכיח כי הקרקע שייכת לחייב. ראש ההוצאה לפועל יודיע על עיקול מקרקעי החייב ללשכת הרישום.כאשר נרשם עיקול על מקרקעין אין באפשרותו של החייב לעשות כל פעולה מרצון ללא אישור בית המשפט המחוזי.
תפקידי כונס בפשיטת רגל כונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח.תפקידי כונס בפשיטת הרגל: בדיקת התנהגותו של החייב. דיווח לבית המשפט על חשדות לעבירות לפי פקודת פשיטת הרגל. לתת דיווחים על התנהגות החייב לפי דרישת בית המשפט.
השתתפות בחקירת החייב. השתתפות בתביעה פלילית במקרים של עברות מצד החייב. לפעול כמנהל נכסים אם לא התמנה אחד. לזמן אסיפת נושים ולעמוד בראשה. להציג בפני הנושים כל הצעה או מהלך מצד החייב לניהול נכסיו. פרסום ע"פ הצורך.
לפעול כנאמן עד למינוי נאמן. ההגבלות הבאות יחולו על מי שהוכרז כפושט רגל: לקוח מוגבל - פושט רגל יהיה לקוח מוגבל, כלומר לא יוכל לפתוח
חשבון בנק ולמשוך שיקים. שימוש בכרטיסי אשראי - פושט רגל אינו רשאי להשתמש בכרטיסי חיוב. איסור ייסוד תאגיד - לפושט רגל אסור לפתוח חברה, עמותה או כל תאגיד אחר ואף לא להיות שותף בתאגיד או בעל תפקיד - דירקטור, מנכ"ל. הגבלות אלו יבוטלו במקרים הבאים: קבלת צו הפטר.
בוטלה הכרזת פשיטת הרגל. ביטול צו הכינוס נגד החייב. בית המשפט ביטל את המגבלות. בית המשפט אישר פשרה בין החייב לנושים.
נכסי פושט הרגל אשר אותם ניתן לחלק הין הנושים: כל נכס אשר שייך לפושט הרגל. מטלטלים שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו של פושט הרגל. כספי קופות גמל - באישור בית משפט בלבד, בתנאי שכספים אלו לא למטרות קצבה.
תוכניות חסכון - רק אם הגיע מועד פדיונן של התוכניות וזאת באישור כונס הרשמי. נכסי פושט רגל שאינם ניתנים לחלוקה: צרכי אוכל לחייב ולבני משפחתו. בגדים, מיטה, מצעים, כלי אוכל, כלי מטבח, כלי בית וכדומה. מכונות או מכשירים או מטלטלים אשר בלעדיהם לא יוכל החייב לקיים את מקצועו.
אם החייב נכה אזי את כל המטלטלים אשר נחוצים לו בשל נכותו. בית מגורים: כאשר לחייב יש נכס מקרקעין המשמש מגורים לו ולבני משפחתו רשאי בית המשפט להורות לא למכור את הנכס אלא אם יוכח כי לחייב יש מקום חלופי לגור בו עם בני משפחתו.התיישנות עבירות בפשיטת רגל תקופת ההתיישנות על עבירות על פקודת פשיטת הרגל היא 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
עבירות על פקודת פשיטת הרגל עדות שקר בכתב של אדם המתחזה לנושה, אי ציות לצו שניתן בפשרה או הסדר, מסירת מידע שקרי, הימנעות במזיד לעזור בגילוי נכסי הפושט, הפרת גבולות - הכוונה לאיסור שימוש בכרטיסי אשראי, ייסוד תאגיד וכדומה.מהי פשיטת רגל קטנה ?
זהו הליך מקוצר של פשיטת רגל המתנהל נגד חייב שערך נכסיו אינו עולה על הסכום שנקבע. בית המשפט רשאי להורות על הליך זה אם שוכנע כיערך נכסי החייב אינו עולה על הסכום שנקבע בערך כ- 12000 ₪.